نتیجه انتخابات استان در یک نگاه

راه یافتگان به دل بهارستان از سر ایران+اینفوگرافی

نتیجه انتخابات مجلس در استان همزمان با سراسر کشور مشخص شد. نگاهی کوتاهی در اینفوگرافی زیر تنیجه قطعی و حوزه هایی که قرار است دور دوم در آنجا برگزار شود مشخص شده است.

نتیجه انتخابات در آذربایجان شرقی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.