مردم و انتخابات

پیام های یک حماسه

انتخابات حماسی روز ۷ اسفند با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و با اعتماد اکثریت شرکت کنندگان به جریان انقلابی و اصولگرایی بنابه آمار و ارقام انتخابات و گرایش های منتخبین و به دور دوم راه یافتگان همراه بود.این حضور حماسی و اعتماد مردم به جریان انقلابی برای جریان های سیاسی داخل کشور و دشمنان مکار خارج کشور دارای پیام هایی شنیدنی دارد.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛

انتخابات حماسی روز ۷ اسفند با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و با اعتماد اکثریت شرکت کنندگان به جریان انقلابی و اصولگرایی بنابه آمار و ارقام انتخابات و گرایش های منتخبین و به دور دوم راه یافتگان همراه بود.این حضور حماسی و اعتماد مردم به جریان انقلابی برای جریان های سیاسی داخل کشور و دشمنان مکار خارج کشور دارای پیام هایی بود:

۱- پیام برای دشمنان

حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی با وجود تبلیغات مختلف از سوی دشمنان انقلاب و کشور و تلاش برای مأیوس کردن مردم از نظام انقلاب اسلامی نشان از هوشیاری مردم در نقش بر آب کردن نقشه های آنان از یک طرف و حمایت از نظام و انقلاب در برابر دشمنان از سوی دیگر می باشد.

با توجه به دعوت رهبر معظم انقلاب از عموم مردم و حتی کسانی که نظام را قبول ندارند ، برای حضور در صحنه انتخابات و حضور گسترده مردم در این عرصه نشان از لبیک مردم به ندای رهبر خود بوده و برای دشمنان این پیام را می فرستند که مردم دینی و ولایتمدار ایران اسلامی با رهبر و نظام خود پیوندی دیرینه دارند و دشمنان نمی توانند بین مردم و رهبری و نظام اسلامی فاصله بیاندازند.

تلاش دشمن برای فتح مجلس توسط کسانی که متمایل به اندیشه و تفکرات غربی بودند از دیگر کارهایی بود که از چندی پیش کلید خورده و سعی می کردند از طریق نفوذ در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در آینده این نظام انحراف ایجاد کنند و به نوعی خواستار دور شدن مجلس از اصولگرایان و جریان های انقلابی بودند ولی نتایج انتخابات و گرایش های منتخبین مردم در کل کشور نشان می دهد که جریان انقلابی و اصولگرایی باز هم اکثریت را در مجلس آینده در اختیار خواهند داشت و برخی جریانات نمی توانند در مسیر حرکت مجلس خلل ایجاد نمایند.

همچنین حضور گسترده مردم در صحنه حمایت از نظام و انقلاب و اعتماد به جریان های انقلابی و اصولی نشان از وحدت و انسجام مردم در پشتیبانی از نظام ولایی ، بصیرت زیاد مردم در شناسایی نقشه ها و برنامه های دشمن و ناامید کردن دشمنان قسم خورده این نظام و انقلاب می باشد.

۲- پیام برای برخی جریانات سیاسی

با وجود تلاش برخی جریانات سیاسی برای دلسرد کردن مردم از جریانات اصولی و انقلابی و عوض کردن ترکیب مجلس و فرستادن برخی افراد متمایل به غرب به مجلس شورای اسلامی، بصیرت سیاسی مردم مانع از این کار شده و ترکیب اصلی مجلس حفظ شده و جریانات انقلابی و اصولی اکثریت خود را در مجلس شورای اسلامی آینده حفظ کردند.

با توجه به ترکیب منتخبین مجلس و گرایشات سیاسی آنها در کل کشوراقبال مردم به جریان های سیاسی انقلابی و اصولی خاص یک منطقه و استان نبوده و در اکثر استانها اقبال مردم به نماینده های انقلابی و اصولی مشاهده می شود.هر چند که شاید برخی ها بخواهند از ترکیب یک استان در میان ۳۱ استان کشور به نفع خود بهره برداری و یا تفسیر خاص ارائه نمایند ولی باید توجه کرد که هرمنتخب در مجلس یک رأی داشته و تصمیمات به صورت جمعی و توسط اکثریت نمایندگان منتخب اتخاذ خواهد شد.

همه جریانات سیاسی که زیر لوای قانون اساسی در کشور فعالیت کرده و خواهان سربلندی نظام انقلاب اسلامی در جهان و حل مشکلات مردم عزیز کشورمان می باشند باید بعد از انتخابات تمام تلاش خود را به دور از جنجال های سیاسی برای خدمت به این نظام و انقلاب و مردم فهیم آن مصروف دارند.    

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.