در آستانه سفر به آذربایجان‌شرقی؛

حرف‌های رک تبریزی ها با رئیسی

شهروندان تبریزی از مطالبات خود از دولت و رییس‌جمهور می گویند.

به گزارش تبریزبیدار, در آستانه سفر رییس‌جمهور به آذربایجان‌شرقی، دوربین تبریزبیدار به سراغ شهروندان تبریزی رفته تا حرف های رُک و بی پرده آنها با سید ابراهیم رئیسی را روایت کند.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.