پهلوان هادی؛ حاشیه نشینان تبریز را دریاب!

پرویز هادی در این استوری نسبت به مردم زاهدان گفته «آه مظلوم خانمان سوز است» ؛ از این عضو شورای شهر می پرسیم آیا آه حاشیه نشینان تبریز خانمان سوز نبست؟!

به گزارش تبریزبیدار، پرویز هادی عضو ورزشکار شورای شهر تبریز اخیرا در یک استوری در صفحه اینستاگرامی با اشاره به سفر خود به یک روستای محروم در زاهدان، از مظلومیت و محرومیت مردمان آنجا گفته و طعنه های انتقادی به مسئولین و تصمیم گیران کشور وارد کرده است.

 

 

هر چند اصل موضوع نقد و مطالبه خالی از اشکال نیست، اما گویا پهلوان هادی فراموش کرده که خود یکی از تصمیم سازان مدیریت شهری در تبریز است، شهری که با حاشیه نشینی و محرومیت در مناطق حاشیه ای، رنج می برد.

جالب اینکه شعار انتخاباتی اغلب اعضای فعلی شورای شهر تبریز رفع مشکلات حاشیه نشینی بود اما بعد از یک سال و اندی از روی کار آمدن شورای ششم، هنوز اقدام قابل توجهی برای حاشیه نشینان محروم تبریز صورت نگرفته است.

پرویز هادی در این استوری نسبت به مردم زاهدان گفته «آه مظلوم خانمان سوز است» ؛ از این عضو شورای شهر می پرسیم آیا آه حاشیه نشینان تبریز خانمان سوز نبست؟!

 

انتهای پیام/

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.