تبریزبیدار بررسی می کند؛

کلاف سردرگم دانش آموزان و مدارس / سرویسی که گران است و اتوبوسی که نیست!

نبود سرویس مدارس و یا وجود آن با قیمت های کلان و میلیونی برای مسیر های کوتاه علتی است مطلوب تا دانش آموزان بیش از نیم ساعت منتظر آمدن وسیله نقلیه عمومی باشند و از سرما قندیل ببندند.

سرویس اجتماعی تبریزبیدار/ دست و صورتم از سرما قندیل بسته بود و این داستان برای ما نا آشنا نبود.

عادی نشده بود اما غیر عادی هم نبود. یک درد آشنا برای من و امثال من بود. دردی بود که ما مجبور به حملش بودیم بدون آنکه دنبال مقصرش باشیم؛ شاید هم مقصر را می‌شناختیم اما دیگر نای هوار کشیدن نداشتیم.

امروز بیش از دوماه است که از اول مهر می‌گذرد. همه مهر را با مهرش می شناسند اما در شهر ما خبری از این مهر و مهربانی نیست.

نوجوانان ما  این روز ها صبح شان با چند قدم دیر رسیدن ها سیاه می شود. دانش آموزانی که دیگر تنها دغدغه شان، تحصیل و تهذیب نیست بلکه فشار آینده را و مشکلات امروز را به دوش می‌کشند و آنها نمی‌دانند که چه کنند؟ به فکر تحصیل باشند؟ یا خانواده؟ اگر به فکر تحصیل باشند چه هزینه هایی را خواهند داد؟ هزینه شرمندگی پدر یا افسردگی مادر؟ اما اگر به فکر خانواده باشند چه؟ هزینه نابودی چند سال تحصیل کردن یا هزینه نابودی آینده؟

اما باز نوجوانان ما دست از بافتن فرش امید بر نمی‌دارند. دانش آموزان شهر های پرجمعیت علی رغم اینکه باید از خدمات بهتر و بیشتری برخوردار باشند این روز ها ضربه ای از خدمات می‌خورند اتفاقاتی که شاید به ظاهر کوچک باشد اما گاهی همان کوچک ها برای دانش آموزان بزرگ تمام می شود.

نبود سرویس مدارس و یا وجود آن با قیمت های کلان و میلیونی برای مسیر های کوتاه علتی است مطلوب تا دانش آموزان بیش از نیم ساعت منتظر آمدن وسیله نقلیه عمومی باشند و از سرما قندیل ببندند.

اما چه حیف که فقط چند دقیقه تاخیر هزینه دارد و آن هزینه آنچنان هم کم نیست. شاید برای یک انسان معمولی از دست دادن نصفی از ساعت چیز زیادی نباشد اما تاخیر یک دانش آموز در مدرسه هزینه هایی همچون از دست دادن آرامش روانی، تایم کلاسی و سخت گیری های مدرسه و خانواده را به همراه می آورد.

نمی دانم مقصر این میدان کیست؟ دانش آموزی است که چند دقیقه دیر به ایستگاه آمده؟ یا راننده ای است که بدون گفتن تایم دقیق در ایستگاه توقف کرده؟ یا ایستگاهی ات که زمان دقیق آمدن هر دو را به دانش آموز نگفته‌؟ شاید هم هیچ کدام مقصر نیست. مقصر اصلی ناپیداست.

 

گزارش کوتاه از الینا ابراهیمی

 

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.