روایتی از روز همبستگی شیعیان دو سوی ارس؛

۷۰ ایل آیریلیق

تبریزبیدار در گزارش خود روایتی از روز همبستگی شیعیان دو سوی ارس داشته است.

به گزارش تبریزبیدار، ۳۳ سال قبل مصادف با ۱۹ ژانویه و با به راه افتادن زمزمه‌هایی مبنی بر فرو پاشی شوروی با هجوم مردم به سمت کرانه‌های رود ارس و ازدحام جمعیت، مرزهای ایران و شوروی شکسته شده و مردم مشتاق از رود ارس عبور کرده و خود را به خاک ایران رساندند و با اشک شادی بر خاک وطن سجده کرده و بوسه زدند.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.