فرماندار تبریز در گفتگو با تبریزبیدار به شایعات پایان داد؛

در مدیریت استان بحثی از شهرستان شدن خسروشاه نبوده

فرماندار شهرستان تبریز، هر گونه شایعات پیرامون شهرستان شدن بخش خسروشاه را رد کرد.

علی جعفری آذر در گفتگو با تبریزبیدار در خصوص موضوع شهرستان شدن بخش خسروشاه و الحاق بخشی از حریم شهرستان تبریز به آن اظهار داشت:ما در فرمانداری هیچ گونه اطلاعی در این مورد نداریم.

وی ادامه داد: طی ۱۱ ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ در استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری شهرستان تبریز جلسه ای در این مورد مطرح نشده است.

فرماندار شهرستان تبریز با رد هر گونه شایعات پیرامون این مساله، تاکید کرد: در مجموعه مدیریت استان حتی بحث شهرستان شدن خسروشاه و الحاق بخشی از شهرستان تبریز به آن تاکنون به میان نیامده است.

گفتنی است شورای شهر خسروشاه به بحث شهرستان شدن خسروشاه دامن زد که منجر به اعتراض تنی چند از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تبریز شده است.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.