وقتی سطح آرمان ها پایین می آید؛

جوسازی برای هیچ…!؟

روز گذشته در پی پخش سلسله مستند های شبکه خبر درمورد تاریخ انتخابات های مجلس با نام” پارلمان” در اواسط برنامه تصویری از رییس دولت اصلاحات پخش شد.

به گزارش تبریز بیدار، روز گذشته در پی پخش سلسله مستند های شبکه خبر درمورد تاریخ انتخابات های مجلس با نام پارلمان در اواسط برنامه تصویری از رییس دولت اصلاحات پخش شد.

این تصویر که مربوط به نطق میان دستور رییس دولت اصلاحات که آن زمان نمایندگی مردم اردکان در مجلس اول را در برعهده داشت شور و شعف عجیبی در میان اصلاح طلبان برانگیخته است به طوری که از شب گذشته با پخش این مستند، فعالین رسانه ای این طیف شکست خورده سیاسی با تیتر هایی همچون ” پایان ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات” در شبکه های اجتماعی این اقدام را پایان ممنوعیت پخش این یار سابق انقلاب پنداشتند.

حال صحبت بر سر ممنوعیت پخش تصویر نیست صحبت بر سر آرمان هایی است که به پخش تصویر یک شخص محدود شده است شخصی که روزگاری همین تندروهای اصلاح طلب او را تحمل نکردند و بدتریتن توهین ها را نثار او کردند و اگر حمایت های مقام معظم رهبری در آن سال ها نبود احتمالا سرنوشتی غم انگیز پیدا می کرد.

نکته جالب توجه  سخنرانی ضد آمریکایی و سخن گفتن از مبارزه همیشگی با آمریکا توسط رییس دولت اصلاحات در این مستند است. صحبت هایی که طرفداران نسل جوان او از این مبدع تعامل با دشمن نشنیده اند و یاران قدیمی  و رسانه های اصلاحات خیلی علاقه ندارند این صحبت ها پخش شود.

تاریخ نباید فراموش شود و این نکته باید در ذهن ها بماند کسانی که در دهه ۶۰ به اسم اسلام آمریکایی رقیبان خود را از صحنه سیاسی خارج کردند ولی پس از گذشت ۱۵ سال دم از آشتی با آمریکا زدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.