از بدو تولد، قدرشناسی را به کودکان آموزش دهیم

در صورتی که کودکان از بدو تولد از رفتارهای مراقبتی مطلوبی از جانب مادر و اطرافیان برخوردار شوند، با احساس قدرشناسی خو می‌گیرند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی مشایخی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  در رابطه با آموزش قدرشناسی به کودکان گفت: قدرشناسی و رضایتمندی ارتباطی دو سویه دارد به طوری که اگر کودک در سالهای اولیه زندگی (حدود ۱ الی ۲ سال اول زندگی) از رفتارهای مراقبتی مادر و اطرافیان به شکل مطلوبی بهره‌مند شود و احساس شادی و رضایتمندی را تجربه کند، خلق قدرشناسی را پیدا می‌کند.

این کارشناس ادامه داد: چنانچه در رفتارهای انعکاسی کودک در مقابل مراقبه‌هایی که برای او صورت می‌گیرد نظیر رفتارهایی مانند لبخند و… باشد نشانه خو گرفتن شخصیت کودک با احساس قدرشناسی است.
این روانشناس در ادامه افزود: در صورتی که رفتارهای تربیتی همچون حمایتگری و کمک کردن، تشکر کردن (کلامی یا غیرکلامی) و وجود فرهنگ مثبت‌نگری، جزئی از رفتارهای والدین و اطرافیان کودک باشد می‌توانند در شکل‌گیری احساس قدرشناسی در کودکان موثر باشند.
وی در بخش پایانی خاطر نشان کرد: والدین باید در نظر داشته باشند که غرق کردن کودک در محبت و توجه (از جنبه‌های مختلف) می‌تواند باعث زیاده خواهی و قدرنشناسی کودک شود و باید از این رفتار در مقابل فرزندان خود بپرهیزند و در ضمن جنبه‌های آموزشی دیگر برای کودکان مانند مطرح کردن قصه و داستان‌هایی که گویای روح و تبلیغ قدرشناسی و نکات مثبت اخلاقی هستند را نیز فراموش نکنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.