فواید غمگین بودن برای انسان

دانشمندان شش دلیل اصلی سودمند بودن غم برای انسان را برشمردند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از باشگاه خبرنگاران،  به گفته دانشمندان غم و اندوه می‌تواند برای انسان مفید باشد. غم موجب دلسوزی برای نیازمندان می‌شود و انسان به طور داوطلبانه اعمال نوع دوستانه انجام می‌دهد.

اگر انسان به تنهایی با ناکامی‌های خود باقی بماند به طور مؤثر بر آنها فائق می‌آید.
مطالعات محققان نشان می‌دهد اندوه می‌تواند آغاز رشد قابلیت‌های نوآورانه در انسان باشد چرا که انسان غمگین یا دلتنگ تلاش‌ می‌کند موضع خود را با کمک ایده‌های بکر خود مستحکم کند. علاوه بر این، انسان‌های غمگین مستعدتر به شادی هستند.
بنابراین تحقیقات مهمترین علت مفید بودن غم، مهارت انسان غمگین برای شاد بودن است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.