رابطه سایز کفش با طول عمر!

تاکنون دلیل اصلی ارتباط بین اندازه پا و طول عمر کشف نشده است اما دانشمندان توانستند جدولی از اندازه پا زن‌ها و مردها و طول عمر احتمالی آن‌ها ارائه دهند. استفاده از این جدول برای کودکان هم مفید است.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از عصر ایران، در مطالعه‌ای دانشمندان توانستند رابطه‌ای بین سایز کفش و طول عمر احتمالی افراد کشف کنند که میان زنان و مردان متفاوت است. 
 
طی مطالعه‌ای که در دو سال انجام شد، دانشمندان داده‌های ۳۴۰۰ مرد و زن مرده را جمع‌آوری و بررسی کردند و رابطه‌ای نزدیکی را بین طول عمر بیماران مرده و اندازه پا افراد پیدا کردند. 

آن‌ها به این نتیجه رسیدند که اندازه بدن افراد و چاقی و لاغری آن‌ها ممکن است رابطه‌ای با طول عمر آن‌ها نداشته باشد اما اندازه پایشان می‌تواند با طول عمرشان ارتباط مستقیم داشته باشد. 

تاکنون دلیل اصلی ارتباط بین اندازه پا و طول عمر کشف نشده است اما دانشمندان توانستند جدولی از اندازه پا زن‌ها و مردها و طول عمر احتمالی آن‌ها ارائه دهند. استفاده از این جدول برای کودکان هم مفید است زیرا سایز پا آن‌ها روز به روز بیشتر رشد می‌کند و آن‌ها می‌توانند با استفاده از آن طول عمر خود را تخمین بزنند. 

زن‌ها 

سایز : ۳۵ طول عمر: ۶۴ تا ۶۹ سال 
سایز: ۳۶ طول عمر: ۷۰ تا ۷۶ 
سایز: ۳۷ طول عمر: ۷۷ تا ۸۲ 
سایز: ۳۸ طول عمر: ۷۸ تا ۸۴ 
سایز: ۳۹ طول عمر: ۷۳ تا ۷۵ 
سایز: ۴۰ طول عمر: ۷۰ تا ۷۲ 
سایز: ۴۱: طول عمر: ۶۷ تا ۷۰ 
سایز: ۴۲ طول عمر: ۶۶ تا ۶۹ 

رابطه سایز کفش با طول عمر!مردها 

سایز : ۳۸ طول عمر: ۶۶ تا ۶۹ سال 
سایز: ۳۹ طول عمر: ۶۷ تا ۷۲ 
سایز: ۴۰ طول عمر: ۷۲ تا ۷۵ 
سایز: ۴۱ طول عمر: ۷۳ تا ۷۷ 
سایز: ۴۲ طول عمر: ۷۵ تا ۸۲ 
سایز: ۴۳ طول عمر: ۷۴ تا ۷۹ 
سایز: ۴۴: طول عمر: ۶۷ تا ۷۲ 
سایز: ۴۵ طول عمر: ۶۶ تا ۶۹ 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.